GODnabij

GOD de SCHEPPER van HEMEL en AARDE is er en zal er altijd wezen.

GOD, die Geduldig, Verdraagzaam en Vol Liefde is, laat een ieder van ons in grote vrijheid leven.
 

Ook als u HEM niet wilt volgen, dan staat " HIJ ", u dat toe.

Wat u op deze site leest, is naar waarheid opgeschreven, GOD is mijn Getuige.

 

 

GODíS Woorden, die ik HEM in verschillende Visioenen, Dromen en in Gebed heb horen Zeggen, kunt u op deze site lezen.

Hiermee geef ik u aan dat de LEVENDE GOD er is en wat HIJ belangrijk vind.

Mijn bedrage is het Openbaren van mijn persoonlijke band met de LEVENDE GOD.  Het is een band die voortkomt uit mijn kindertijd en de nabijheid van GOD is daarmee - ook al vergat ik HEM geregeld - altijd in mijn leven geweest. Voor mijn eerste Kerkgang kreeg ik ook al indrukken - visioenen - van een andere wereld. Zonder dat ik het wist was GOD toen ook al aanwezig in mijn leven.

GOD is Liefdevol, Goed en Geduldig en laat op de juiste momenten weten dat HIJ aanwezig is en je helpt.

 

GOD'S komst had ik in 2010 op deze website beschreven en het " de Kerk " genoemd.

In de nacht van 30 op 31 mei 2012 kwam GOD bij mij en vertelde dat ik ZIJN komst

 

 

 " DE OPENBARING "

 

 

moest noemen. GOD liet mij toen ook weten dat het 47 jaar geleden was toen HIJ voor het eerst voor mij van boven kwam.

GOD laat mij met dit antwoord - meer dan twee jaar na dato - weten dat HIJ alles op ZIJN tijd doet.

Zo ook met het Visioen over " Het ontstaan van de Wereld " waar GOD op 1 oktober 2011 een stukje van de sluier oplicht en in het voorjaar van 2015 antwoord op mijn vraag over het tweede Visioen, zoals u heeft kunnen lezen.

GOD Zegt mij, dat HIJ de volgorde van de eerste twee Visioenen  " Het ontstaan van de Wereld " en

 " DE OPENBARING ", zo op de site wilde hebben.

  

Nu de site online is, moet ik dus zo nu en dan de aangegeven Visioenen of gedane uitspraken herschrijven of dingen toevoegen. Neemt niet weg dat door het herschrijven en toevoegen er een waarheidsgetrouw beeld te voorschijn komt.

 

In mijn jeugd zijn er mooie momenten dat GOD van zich laat horen, de indrukken gaven - nu ik erover nadenk - altijd een vertrouwd gevoel. GOD verdwijnt bijna helemaal naar de achtergrond - iets wat HIJ zelf wilde - als ik een jaar of 17 word en je leven een heel andere - je word wilder - kant op gaat.
Door dat wilde leven belande ik uiteindelijk voor een paar maanden in de gevangenis en de Duivel kwam daar echt in mijn leven. Daarmee ging in vervulling wat de Duivel zegt in het visioen " DE OPENBARING ''.
De zwaarste jaren van mijn leven begonnen. De Duivel zorgde voor de Geesten, die mij belaagden.  Niet alleen de Geestenwereld maar ook de Geest van vele Aardse mensen was vijandig.
In die tijd was " de LEVENDE GOD " zo nu en dan nabij en dat hield mij - al was ik in het begin woedend op HEM - overeind.

Met die nabijheid - JEZUS liet ZIJN GEZICHT aan mij zien - wist ik dat ik naar de Kerk moest gaan en mij bij hen  aansluiten, - wat GOD toen ook tegen mij zei - maar daar had ik geen boodschap aan. Ik was opstandig en koppig en schaamde mij voor het geloof.

In de loop van de tijd werd ik vaker aangespoord vanuit de Geesten wereld - waaronder mijn moeder  - om naar de Kerk te gaan maar ik bleef  in grote lijnen - zo nu en dan ging ik -volharden en zo verstreken de jaren.

 

Aan het eind van 2009 en begin van 2010 word ik eerst in de Geest herinnerd aan Visioenen uit mijn jeugd.

GOD'S Stem komt daarna uit de lucht tot mij en Zegt;

 

 

"DO WIST IT" / "JIJ WEET HET"

.

 

In het Herinnerings Visioen van "de Bakkerij " kunt u lezen hoe GOD zich manifesteerde op een Zondag in de jaren zestig van de vorige eeuw. Wat men niet op Zondag moest doen werd mij toen duidelijk gemaakt.

In het Herinnerings Visioen van " het CHRISTUS Kruis " kunt u lezen hoe JEZUS bij mij komt op Ī 15 jarige leeftijd als ik mij verbaas over het oude gezicht wat HEM is gegeven op een bronzen kruisbeeld.


 

De hulp die ik in de loop van mijn leven van GOD mocht ontvangen - van MARIA en CHRISTUS en zij die uit ZIJN naam kwamen - probeer ik hier te beschrijven. 

 

Als een mens worstelt met verslavingen of in andere moeilijkheden zit dan kan men GOD om hulp vragen.

Om hulp vragen kan op verschillende manieren. De beste manier is naar een Kerk te gaan en daar te (aan)bidden.

Met het (aan)bidden word bedoeld dat je op je knieŽn gaat, je een kruis slaat en het " Onze Vader " bid.

Men kan na het bidden even in stilte wachten of GOD je Antwoord geeft.

JEZUS gaf het Gebed heel lang geleden aan ZIJN leerlingen en wij mogen het met woorden van gelijke strekking bidden in deze tijd.

Is de Kerkgang - in je prille relatie met GOD - wat te hoog gegrepen, dan kan men het doen zoals Franciscus van Assisi dat deed. Franciscus pakte de Bijbel en vroeg aan GOD of  HIJ hem antwoord wilde geven op zijn vraag(en). Vervolgens sloeg hij de Bijbel open en begon daar te lezen waar zijn oog als eerste op rustte of naar toe werd getrokken.

Nu ik dit wil afsluiten weet ik niet wat ik zeggen moet, dus pak ik de Bijbel en vraag GOD hoe HIJ wil afsluiten.

Ik sla de Bijbel open bij Numeri, hoofdstuk 16 en begin te lezen over hoe GOD voor Mozes verscheen, want het volk had ZIJN woede opgewekt en HIJ wilde de mensen doden die in opstand tegen Mozes en Ašron waren gekomen. Mozes probeerde GOD op andere gedachten te brengen maar de plaag was al begonnen en stopte pas na duizenden doden.
Na het lezen ga ik op mijn knieŽn en bedank GOD, een heerlijke warmte komt binnen in mij en ik voel daarmee ZIJN aanwezigheid. Dit kleine stukje bracht mij nadat ik het nog een keer had gelezen, even in verwarring, een wraakzuchtige GOD die dood en verderf zaait.
Ik begreep niet wat HIJ mij wilde zeggen, dus ben ik weer op mijn knieŽn gegaan en gevraagd wat ik hier mee moest. En weer kreeg ik een warm gevoel van binnen en weet dan wat ik doen moet; '' de opstand tegen Mozes '' lezen. 
 

En dan zie ik wat voor man Mozes was en wat GOD mij duidelijk wil maken.

 

De " Tien Geboden " en de Visioenen van " de Vrede " en " de Kerstman " vind u door op

" Onze VADER " te klikken.

 In het visioen " JEZUS CHRISTUS " kunt u lezen waar en hoe HIJ ZICH aan mij liet zien.

 

 

 

GOD'S Antwoorden over Mohammed en de Moslims vind u op;  GOD . Moslims 

 

GOD Wil er geen geen komma of een schuin streepje tussen.

 

GOD Wil dat ik er een punt tussen zet, dus GOD . Moslims

 

 

De Bakkerij

CHRISTUS Kruis

JEZUS CHRISTUS

Onze VADER

Ave MARIA

Visioenen

GOD . Moslims

Contact

 

Terug