GOD nabij

De Bakkerij

Het volgende visioen vond plaats op de hoofdstraat in mijn geboortedorp Ureterp, toen ik de leeftijd

 had van 8 jaar.

 

Het was bij ons thuis de gewoonte om op zondag de schoenen van mijn oom Johannes te poetsen, als hij bij ons was. Wij deden dat graag mijn broers en ik want dan kregen wij altijd een kwartje. Zo ook deze Zondag waren mijn oudere broer Gjalt en ik aan het poetsen geweest en het kwartje brandde na die tijd in onze zak.

Bij ons in het dorp had je in die tijd een bakkerszaak, waar je snoepgoed uit de automaat kon halen.

Mijn broer en ik hardlopend naar de bakkerij.

Onderweg daarheen - op de mounestrjitte - komt een stem rechts voor mij in de Wolken - de Duivel - die roept; " hey, hy sil wat keapje op Snein " / '' hey, hij gaat wat kopen op zondag ''.

 

Rechts, een beetje schuin achter mij hoor ik GOD Zeggen ;

 

 

 

" IT MEI WOL FAN MY " /  '' HET MAG WEL VAN MIJ ''.

 

 

 

Ik ren door naar de snoep automaat en kies wat lekkers. Als ik het snoepgoed er uit haal en het luikje dicht doe, is GOD aan de rechterkant bij mij en - vaag zie ik een MAN die vriendelijk aanvoelt  - wij zien hoe de hand van de bakkersvrouw nieuw snoepgoed in de automaat doet.

 

Ik hoor GOD Zeggen;

 

 

 

" DOCH HAR BY MY " /  " DOE HAAR BIJ MIJ "

 

 

 

en HIJ spreekt met haar, iets wat ik niet hoor. Maar ik kon aan ZIJN stem horen dat wat zij deed op zondag, nieuw snoepgoed in de automaat doen niet de bedoeling was.

 

Toen hoorde ik HEM zeggen;

 

 

 

" O, ZIT DAT SA" /  " O, ZIT DAT ZO ".

 

 

 

Toen richtte GOD het woord tot iemand anders en HIJ Zei ;

 

 

 

" SOARCHJE DER FOAR " /  " ZORG ER VOOR ".

 

 

 

GOD richtte zich toen naar mij en Zei;

 

 

 

" DIT MOAST STO WITTE; GJIN JILD FERTSJINJE OP SNEIN ,DER BIN IK OP TSJIN " /  '' DIT MOEST IK WETEN; GEEN GELD VERDIENEN OP ZONDAG, DAAR BEN IK OP TEGEN ".

 

 

 

Toen HIJ  langzaam bij mij weg ging - omhoog zweefde -  hoorde ik HEM tevreden zeggen;

 

 

 

 " HY SIL IT SE FERTELLE " /  '' HIJ ZAL HET ZE VERTELLEN ''

 

.

 

Dan springt de Duivel voor mij en zegt lachend " wat sil ik dy te pakken nimme " / " wat zal ik je te pakken nemen " 

Ik schrik en de Duivel lacht en ik hoor hem nog tot GOD zeggen;" ik maaitsje him al onzeker " / " ik maak hem al onzeker ".  GODS  hernieuwde aanwezigheid maakt mij rustig als ik HEM hoor Zeggen; 

 

 

 

" JA DAT IS ER, MAR HY SIL IT DWAAN " /  " JA DAT IS HIJ, MAAR HIJ ZAL HET DOEN "

 

 

 

en weg was het.

 

Wat GOD tegen de toenmalige bakkersvrouw heeft gezegd weet ik niet, maar HIJ liet wel zien dat HIJ een beslissing kan nemen in een ieders leven.

De opmerking van de Duivel dat hij mij te pakken zou nemen was een " voorschouw " van wat er zou gaan komen.

 

 

Ik kreeg op een zondagmiddag, toen ik een jaar of 17 was en een pakje shag uit een automaat had gekocht het volgende visioen.

 

De Duivel kwam aan de linker kant - schuin - voor mij toen ik wegliep de hoofdstraat in, richting de boven beschreven bakkerij.

Ik hoor de Duivel zeggen;  " der komme gjin minske hannen oan te pas " / " Daar komen geen mensenhanden aan te pas."

Ik antwoord hem dat mijn handen, mensenhanden waren.

Dan komen er GODDELIJKE Mensen van boven - voor mij - en die vinden mijn antwoord prachtig.

Toen dacht ik dat het hele Visioen van de Duivel kwam en dat ik er om moest denken er geen geloof aan te geven. Nu denk ik dat de Duivel de zaak - het Visioen "de bakkerij " -  naar zijn hand wilde zetten.

 

GOD was / is duidelijk over de zondag, je hebt 6 dagen de tijd om je brood te verdienen.

De Zondag behoort een rustdag te zijn, die behoort HEM toe. En dat wist ik, maar haastig was ik niet.

GOD moest het - in 2010 - vaker aan mij laten weten wat de bedoeling was, want ik haalde Zondags nog steeds mijn koffie en snacks bij benzine pompen en gebruikte ook nog gewoon mijn voorzieningen. Ik had moeite om er mee te stoppen tot op een Zondagmiddag, toen ik achter de pc zat.

Toen kwam er iemand van " boven " die aan de rechterkant naast - schuin voor - mij kwam staan en mij op een bitse toon vroeg of ik hem - de pc - nou uit zou doen of niet? 

Dat heb ik, na even nagedacht te hebben gedaan en sindsdien deed ik - vier jaar lang - op Zondag alles uit.

 

GOD was een keer op een Zaterdagmiddag aanwezig toen ik mij voorbereidde  - o.a water in jerrycans klaar zetten - op de Zondag. GOD was tevreden over mijn werkzaamheden.

Het gas en water en de elektriciteit schakelde ik net voor de Zondag uit. De websites waaronder deze had ik dan al van het net gehaald en ook de mobiele telefoon ging uit.

Mijn eten maakte ik - of op zaterdag  - met een camping gasstel en s'avonds maakte ik licht met kaarsen, gaslantaarns of zaklantaarns.

Een gaskachel zorgde voor warmte en water om je te wassen en het water voor de wc stond klaar in jerrycans. Nu werkt(e) er  niemand meer voor mij op Zondag.

 

Als ik in de Kerken kom dan werken er wel mensen, daar brand de kachel, er is licht en het water stroomt voor de koffie en wc. Daar is men vergeten wat de bedoeling is, die Kerken daar gelaten die hun eigen voorzieningen hebben getroffen.

 

Eerst dacht ik de toekomst op Zondag in te gaan met een zonnepaneel, een fluisteraggregaat, en een gasaansluiting op de cv installatie, zodat er een gasfles aan kon worden gekoppeld, maar ik weet nu wel beter.

 

De GODDELIJKE manier om Energie op te wekken met '' De Windvanger '' zal in de nabije toekomst de belangrijkste bijdrage leveren aan de stroom voorziening.

Daarmee zullen de gasfles en fluister aggregaat  - zo goed als - verdwenen zijn. Alles zal op stroom werken of in combinatie - vrachtschepen met zeilen en elektra motoren - daarmee.

 

De Zon, Water en de Wind  zullen er met elkaar voor zorgen dat er 100 % schoon geproduceerde Energie gebruikt word.

 

 

 

Terug

 

 

I