GODnabij

GOD kan u genezing -  mens en dier - maar ook verlichting geven.

Genezing, het stoppen met Roken.

 

Dit gebeurde in de hoogste klas van de lagere school.

Zins mijn jeugd heb ik last van mijn  bloedvaten gehad. Toen ik in een bus zat die ons van het school zwemmen - in een buitenbad  te Bakkeveen - terug bracht naar Ureterp,  bekeek ik mijn blauw rode, door de kou bevangen armen.

Het haar stond rechtop en terwijl ik keek hoorde ik twee stemmen voor mij. Er werd opgemerkt dat ik last had van die bloedvaten. 

 

Ik hoorde GOD zeggen;

 

 

 

 " IK DOCH ALLES YN IEN KEAR " /  " IK DOE ALLES IN 1 KEER "

 

 

 

Er werd meer gezegd over iets anders en toen was het weg.

 

Toen ik niet veel later begon met roken en weer wat later met drinken kreeg ik er met de loop der jaren meer last van. De verkleuringen van de handen - rode vlekken - waren de voorboden maar ik ging gewoon door, heel lang door.

Tot het moment komt dat je er genoeg hebt, van je rode rokers hoofd, je koude rode handen en voeten.

Dan ga je stoppen. En mijn eerste pogingen om te stoppen waren succesvol, ik kon er weken, maanden vanaf blijven. Maar mijn onverschilligheid en de verveling tijdens feestjes brachten mij al snel weer aan het roken.

Wat mij eerst redelijk makkelijk lukte - toen ik tabak rookte - wilde later niet meer, ik kon er echt niet meer van afblijven, van de filter sigaret. Het aantal nieuwe pogingen liep in de tientallen en in het laatst werd elke poging door iedereen met gegrinnik begroet.

In die laatste fase was ik - als ik wakker was - bijna constant aan het roken.

 

 

Op bepaalde momenten kwam GOD mij toen te Hulp, ook al besefte ik dat toen niet. Een vrouw uit ZIJN Wereld  zorgde er voor dat mijn bloedvaten - voornamelijk in mijn handen - open bleven.

Op een nacht komt ze met een man bij mij en zegt tegen hem ; " je moet ze wel voor hem open houden."

Daarna beginnen mijn handen te gloeien en worden  warm.

Nu ik dit schrijf  bedankt ik GOD - die ik bijna zou vergeten - en ik bedank de MOEDER en de ZOON nog een keer.

 

Door veel te sporten kon ik mijn bloedvaten ook redelijk open houden, maar dat was niet voldoende.

Want aan het eind zit ik met rood, blauwe handen en bloedloze witte vingers op koude bouwplaatsen. Er moest iets gebeuren maar ik kon er niet afblijven, wat ik ook deed.

Mijn roken en in mindere mate mijn drinken nam in de laatste rokers jaren -  tijdens het eten koken - extreme vormen aan. Op een bepaald moment heb ik  GOD om hulp heb gevraagd, omdat het zo niet langer door kon gaan.

Ik heb geknield en gebeden. Dit was in oktober / november 2003 op het oude Boekweitpaed , nr 11.

 

En dan wacht je en rookt besluitloos door tot het begint te dagen. Je moet zelf beginnen, dus een datum kiezen om te stoppen. Ik koos voor een traditionele deze keer, met oud en nieuw.

Op die avond ben ik om 10 voor  twaalf   - 2003/2004 - gestopt ik met het roken.

En dan weet je dat je door GOD geholpen word.

Het extreme verlangen naar een sigaret word iedere keer weer door GOD getemperd en weg genomen. Ik hoor GOD een paar keer in mij - ter hoogte van mijn hart - Zeggen;

 

 

 

" IK LIT DY WITTE DAT IK IT GEFOEL ŘT DY HELJE " /  " IK LAAT JE WETEN DAT IK HET GEVOEL UIT JE HAAL "

 

 

 

En zo stop ik,ongelofelijk. Eindelijk lukte het, met ZIJN Hulp.

 

 

Ik bid en bedank GOD.

 

 

 

    

Genezing van Hoge bloeddruk

Op de avond van 18 april 2012 vraag ik GOD in een Gebed mij te Genezen van mijn hoge bloeddruk.

Ik had die dag last van oorsuizingen en  voelde mij tijdens werkzaamheden in de tuin niet goed.

GOD verhoord mijn Gebed waarvoor ik HEM bedank(te). Maar na een dag of wat steeg mijn bloeddruk en ik begreep eerst niet waarom.

Nu weet ik dat je GOD niet moet - blijven - controleren, want dat is wat ik deed. Ik pakte geregeld mijn bloeddrukmeter.

 

Toen ik dat niet begreep hoorde ik de stem van een vrouw die mij vertelde dat het kwam omdat ik nog steeds medicijnen voor de maag slikte. Zij liet mij geloven dat ik medicijnen voor mijn maag moest laten staan en  zo helemaal op GOD te vertrouwen. Als ik dat zou doen dan zou GOD de bloeddruk weer laten dalen en mijn maag probleem oplossen, genezen.

Maar dat was niet zo, na enige dagen kwam het maag probleem terug, ook al gaf  GOD als ik gebeden had wel verlichting.

De Duivel(in) zette mij even op het verkeerde been en ik moest aan mensen vertellen dat  ik niet genezing was van mijn maag problemen.

 

GOD wil het mij  - blijkbaar - goed duidelijk maken dat de Duivel  zijn werkzaamheden nooit staakt.

 

 

 

Verlichting  2012 / 2014


GODíS Bericht aan de Premier van IsraŽl - wat ik op een nacht mocht schrijven - heeft er voor gezorgd dat GOD beloofde voor mijn kat zou te zorgen.
Mevrouw - de kat - nam zo nu en dan benen en zo deed ze dat ook toen ik die  nacht - in GODíS Aanwezigheid doorwerkte aan Benjamin Nethanyahu's bericht.


Toen het licht werd en ik mijn kat zocht,was ze verdwenen. Ik ben meteen ook op straat gaan kijken maar ik kon haar niet vinden. Ik zeg - als ik weer thuis ben - tegen GOD dat het wel en raar moment is om haar kwijt te raken. GOD vond dat ook want HIJ Gaf Haar - aan mij - Het  Leven Terug. En ik " zie " het  -  in de Geest  -  gebeuren. GOD zet haar naast het klompenhok op de grond en mevrouw komt miauwend de hoek om.
GOD is niet alleen als HIJ dat doet en HIJ belooft dat HIJ voor mijn kat zal zorgen .

 

Deze bovenstaande gebeurtenis vond plaats in de - nacht - vroege morgen van 4 augustus 2012 op het nieuwe Boekweitpaed 11 te Ureterp.

 

Als ze later tegen de voordeur aanloopt - die ik in mijn haast open doe - neem ik het GOD kwalijk.

 

Ik hoor GOD zeggen ;

 

 

 

" DY DINGEN GEBEURE " /  " DIE DINGEN GEBEUREN "

 

 

 

Bepaalde dingen in het - katte - leven gebeuren.

 


 

GOD heeft ZIJN Woord gehouden en goed voor haar gezorgd zoals u zult  lezen.

 

Mijn keuze GOD te gaan volgen met erg veel schulden in het kielzog, resulteerde in een uitzetting.

Na uit mijn - huur - huis gezet te zijn op 14 mei 2014, heb ik ongeveer 3 maanden bij een buurvrouw verderop in de straat gewoond.

Daarna heb ik bijna 7 weken met mevrouw in een klein bos perceel nabij Beetsterzwaag geleefd.

GOD bracht haar, als ik het HEM s'nachts vroeg waar ze was, terug aan mijn voeten.

Geweldig. Een Wonderbaarlijke MAN.

 

Mevrouw die door ouderdom - ze was over de 20 jaar - langzaam blind, doof en licht verlamd was geworden, had ondanks haar hart en nier problemen, nog steeds wel zin in een wandeling. Misschien kwam het wel door de verlichting die GOD haar gaf als ik voor haar had gebeden of als ik haar aanraakte. GOD vertelde en liet mij zien, dat de kat door mij wilde worden aangeraakt.

 

Toen ik op een Zondag morgen mijn gram spuide bij GOD over mijn leefsituatie, lag mevrouw dood in de kattebak. Ik zei tegen GOD dat ik het gemeen van HEM vond dat dit gebeurde, nu ik net mijn gram bij HEM had gehaald.

Toen ik mijn tranen had gedroogd en ik naar mevrouw keek, voer er een siddering door haar en zij werd weer levend.  Geweldig.

 

GOD gaf haar nog even respijt, ze mocht nog even langer bij mij blijven.

 

 

 

GOD deed Wonderbaarlijke dingen toen ik met allerlei dieren in het kleine bos perceel leefde.

 

Op een bepaald moment sliep een ree met haar jong op ongeveer 50 stappen afstand van waar ik op de grond lag te slapen.

 

GOD behoede mij meerdere malen voor - dodelijke - slangenbeten.

 

GOD zette een ster voor mij aan de Hemel , die HIJ er ook zo weer vanaf haalde.

 

JEZUS liet mij morgens vroeg toen de zon net opkwam andere momenten  - minder mooie - uit mijn bouwverleden zien.

 

GOD liet Regen en Wind op het juiste moment komen.

 

GOD gaf mij opdracht  " Mevrouw " op te halen voordat ze werd verorbert.

 

GOD maakte mijn hobbelige weg vlak.

 

 

Mevrouw is nu niet meer bij mij. Op een morgen in oktober is ze om 2 uur 's ochtends bij mij weggegaan om - te sterven - niet meer terug te keren.

 

 

Ik bedank de ALMACHTIGE, voor wat HIJ heeft gedaan.

 

Amen

 

Terug