GOD nabij

      Onze VADER 

 

 

 
Onze VADER die in de Hemel zij
Uw Naam word Geheiligd, Uw Koninkrijk kome
Uw Wil Geschiede in de Hemel als op Aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals wij ook aan anderen
hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade
Want van U is het Koninkrijk
de Kracht en de Heerlijkheid
tot in de Eeuwigheid, 
Amen
 

De Tien Geboden

 

De TIEN GEBODEN zijn de Normen en Waarden van Onze Lieve HEER, GOD ALMACHTIG.
HIJ gaf ze aan Mozes op de berg " Sinaļ " in de Sinaļ woestijn toen hij het Joodse volk uit Egypte leidde.

 

 
 

Eerste Gebod

; Gij zult geen andere goden aanbidden dan MIJ.  
               
Tweede Gebod ; Gij zult geen beeld of afbeelding maken en die vereren.
               
Derde Gebod ; Gij zult MIJN naam niet ijdel gebruiken.    
               
Vierde Gebod ; Gij zult de Zondag Heiligen. "GEEN GELD VERDIENEN OP ZONDAG, DAAR BEN IK OP TEGEN"
               
Vijfde Gebod ; Gij zult uw Vader en Moeder eren opdat het u goed gaat.
               
Zesde Gebod ; Gij zult niet doden.        
               
Zevende Gebod ; Gij zult geen overspel plegen.      
               
Achtste Gebod ; Gij zult niet stelen.        
               
Negende Gebod ; Gij zult niet liegen.        
               
Tiende Gebod ; Gij zult niet jaloers zijn.      
 De Vrede De Kerstman

Terug