GODnabij

      Onze VADER 

 

 

 
   Onze VADER die in de Hemel zij
   Uw Naam word Geheiligd, Uw Koninkrijk kome,
   Uw Wil Geschiede in de Hemel als op Aarde.
   Geef ons heden ons dagelijks brood
   en vergeef ons onze schuld,
   zoals wij ook aan anderen
   hun schuld vergeven.
   En leid ons niet in bekoring
   maar verlos ons van het kwade.
   Want van U is het Koninkrijk
   de Kracht en de Heerlijkheid,
   tot in de Eeuwigheid, 

 

                            Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

De Tien Geboden

De Tien Geboden zijn de Normen en Waarden van Onze Lieve HEER, GOD ALMACHTIG.
HIJ gaf ze aan Mozes op de berg " Sinaļ " in de Sinaļ woestijn toen hij het Joodse volk uit Egypte leidde.

 

 
 

                          Eerste Gebod

; Gij zult geen andere goden aanbidden dan MIJ.  
               
                          Tweede Gebod ; Gij zult geen beeld of afbeelding maken en die vereren.
               
                          Derde Gebod ; Gij zult MIJN naam niet ijdel gebruiken.    
               
                          Vierde Gebod ; Gij zult de Zondag Heiligen.
               
                          Vijfde Gebod ; Gij zult uw Vader en Moeder eren opdat het u goed gaat.
               
                          Zesde Gebod ; Gij zult niet doden.        
               
                          Zevende Gebod ; Gij zult geen overspel plegen.      
               
                          Achtste Gebod ; Gij zult niet stelen.        
               
                          Negende Gebod ; Gij zult niet liegen.        
               
                         Tiende Gebod ; Gij zult niet jaloers zijn.      
 De Vrede De Kerstman

Terug