GOD nabij

Dit Visioen krijg ik op een parkeerplaats bij een supermarkt aan het roggepaed in Ureterp

 

Ik sta tussen de auto's en ZIJN Woorden, 

 

 

 

" DO WIST IT " /  " JIJ WEET HET " -

 

komen met Kracht van boven.

 

Ik ervaar - " zie " - dat moment nog steeds voor mij maar kan niet met zekerheid zeggen waar het was. Als ik in mijn gebeden vraag waar het was blijft het nagenoeg stil.

Ik zeg nagenoeg want er word aangegeven dat ik het verwerken mag / kan in de twee visioenen, wat ik in eerste instantie ook doe. Maar ik krijg er geen goed gevoel bij, er mist iets. Daarom ben ik op een ochtend in mijn ochtendgebed weer met mijn vraag naar HEM gegaan en nu laat GOD mij weten wat er toen gebeurde.

Ik hoor GOD van een afstand Zeggen;

 

 " DIT FIZIOEN LIT IK HIM GRUTTENDIELS FERJITTE, IK WOL WITTE WAT ER DER MEI DOCHT " /

" DIT VISIOEN LAAT IK HEM GROTENDEELS VERGETEN, IK WIL WETEN WAT HIJ ER MEE DOET ".

 

 

 

Ik ben gewend de waarheid te zeggen en daarmee ook te schrijven, dus word alles opgetekend zoals ik het mij op dat moment herinner en in Gebed word aangegeven. Dat er dan iets mist of mis is weet ik, maar zolang er dan geen antwoord komt, blijft het zo staan.

 

GOD zal het aan mij geven - als HIJ het Wil - wanneer het tijd is.

 

 

 

 

Dit tweede visioen kwam er enige tijd later achteraan.

 

Ik sta op de oprit naast mijn huis, dichtbij mijn auto en GOD'S stem kwam van boven en ik hoorde de Woorden;

 

 

 

" DO WIST IT " /  " JIJ WEET HET ",  en  " WEROM DOCHSTO IT NET FOAR MY " /  " WAAROM DOE JIJ HET NIET VOOR MIJ ".

 


Ik liep naar binnen - een verbaasde stem melde dat ook -  en heb gezwegen omdat ik wel wist, dat ik er niet klaar voor was.  

Nu ben ik op weg.

 

Terug