GOD nabij

      Het CHRISTUS Kruis 

Dit visioen vond plaats in mijn ouderlijk huis te Ureterp, toen ik de leeftijd had van 15 jaar.
 

Op een middag pakte ik het kruis, wat altijd boven de deur hing in de woonkamer, van de wand. Het was een kruisbeeld, waar CHRISTUS op is afgebeeld in het brons. Ik was nieuwsgierig wat voor gezicht HIJ had.
Toen ik het van dichtbij bekeek schrok ik. In gedachten zei ik; wat hebben ze je een oud gezicht gegeven, want ik wist dat HIJ veel jeugdiger was toen dat gebeurde. Er komt een man in het groen gekleed  links voor mij staan, hij  kijkt naar boven en dan hoor ik iemand vragen of hij mag komen. De man voor mij zegt ; " kom maar jonge " 
Toen kwam CHRISTUS van boven, ging door het kruis en HIJ Zei vlak voor mij; 

 

DROM HA IK IT SE VERBEAN " / " DAAROM HEB IK HET ZE VERBODEN ''.  En weg was HIJ.

 

Toen het beeld verdwenen was en ik mij omdraaide hoorde ik iemand lachen en zei dat ik het zou geloven. 

De Duivel probeerde weer tweedracht te zaaien.

 

Dit visioen kwam begin februari 2010 in een blijere vorm bij mij terug.
Om 5 uur s'morgens werd ik wakker en de zelfde verschijning - CHRISTUS - was boven mij. HIJ kwam naar mij toe en was opgetogen dat HIJ mij de bevestiging kon geven.  ZIJN GEEST trad even in mij en ik voelde een heerlijke warmte, die zich verspreide in mijn borst. Het duurde maar een paar seconden en toen was HIJ er weer uit. Toen HIJ weer naar boven ging was HIJ nog steeds opgetogen, maar verbaast dat ik op bed bleef liggen en dat hoorde ik HEM zeggen tegen zijn VADER.

Ik kon GOD horen zeggen dat het nog niet helemaal tijd was, maar kon niet alles horen wat er werd gezegd.

 

In mijn gebeden zijn zo nu en dan mijn overleden ouders - in een kort moment - aanwezig en zo gebeurde dat ook in dit visioen. Misschien was het wel wat teveel van het goede en bracht de verbazing een terughoudendheid in mij teweeg die mij deed blijven liggen.
 

In ieder geval werd mijn getalm met het wegdoen van enige MARIA beelden werd op deze manier opgelost al moet ik zeggen dat de twijfel die de Duivel zaaide nog steeds in mij zit.

In de onderstaande  visioenen  kunt u lezen waarom.

 

De MARIA Beelden

In  een vakantie kwam ik in een Kerk - Nijmegen of Zwolle - en daar kon je en kaartje meenemen met verschillende MARIA afbeeldingen erop. Gedachteloos nam ik het mee en stond er verder niet bij stil. Nu ben ik iemand die vaak dat soort dingen bewaard en later in dat jaar viel mijn oog op het kaartje.

MARIA stond alleen of met CHRISTUS als kind afgebeeld.

Daar werd ik getroffen door de verschillende gezichten, 13 om precies te zijn. Toen ik mij daar weer over verbaasde hoorde ik een zachte stem tegen mij zeggen '' dat het daarom verboden was ''.

Je hoort het, maar je doet er weinig mee totdat iemand je om een MARIA beeld vraagt, ik had er 3.

 

De man vroeg het voor zijn vrouw die het op de oprit  had zien staan en zich er door  aangetrokken voelde.

Ik vertelde de man dat het altijd in mijn tuin stond, maar nu ik verhuist was zij even een ander plekje had gekregen.. Hij wilde het beeld graag  hebben en wou er ook wel voor betalen. Ik wilde er geen geld voor en na enige aarzeling mijnerzijds kon hij het beeld zo meenemen.

Toen wij dat eens waren kwam ons gesprek op het maken van afbeeldingen en ik vertelde hem wat de zachte stem uit de andere wereld mij verteld had, men mocht geen afbeeldingen maken.

Hij begon meteen over de Roomse Kerk met hun afbeeldingen en ik kon het alleen maar beamen.

Ik zei tegen hem dat ik ook dfhdich was, ik maakte ze niet, maar ik kocht ze wel.

Kortom, hij vertrok met het beeld en ik had toch een paar dagen spijt - omdat ik eigenlijk wel beter wist - van mijn dfhdichheid / ongehoorzaamheid.

 

In mijn gesprek met de man dacht ik niet aan het visioen uit mijn jeugd van "het Kruis, dat visioen was ik allang vergeten.

Maar dan komt het moment dat CHRISTUS mij herinnerd aan het visioen en dan weet ik dat ik naar de man toe moet gaan. Ik heb hem op zijn werk opgezocht en gezegd dat ik een bevestiging had gekregen. Hij was er niet zo blij mee want zijn vrouw en een vriendin waren in hun nopjes met het beeld. Ik heb hem gezegd dat hij maar moest zien wat hij er - met deze informatie - mee deed.

 

De twee overgebleven MARIA beelden heb ik stuk geslagen, waar ik niet een goed gevoel van kreeg.

Ik had er spijt van maar, ik deed het met GOD'S Woorden in gedachten.

En nu een tijd later, besef je dat er vaak momenten waren van MARIA'S Aanwezigheid.

Als je soms naar de beelden keek of er bij in de buurt kwam, werd je met liefdevolle warmte overspoeld.

Waar ze stond (en) voor (in) een Kerk of in mijn tuin, het maakte niet uit, die momenten waren er.

 

Maar er zijn ook andere momenten geweest, waar  MARIA en JEZUS je toeroepen, zoals u kunt

lezen in de visioenen,

 

 " MARIA"   en  " De braderie ".

 

En dat schept verwarring, geen afbeeldingen maken maar je word er wel door geroepen en hoort ze tot je spreken.

Daar komt nog bij dat ik JEZUS niet herkend had als ik geen afbeeldingen van HEM had gezien.

Als ik met mijn vraag over het MARIA Visioen worstel en mij naar boven richt krijg ik 1 concreet  antwoord.

Een zachte vrouwe stem wees mij er op dat de LEVENDE GOD de Duivel veel toestaat en waarom zou HIJ het Haar ( MARIA) dan niet toestaan om dit zo te doen?

 

Toen ik op een bepaald moment in 2013 zocht naar afbeeldingen van GOD op internet,  kwam GOD achter mij toen ik er 1 gevonden had en ik hoorde HEM Zeggen ; 

 

 

 

" DAT BIN IK " / " DAT BEN IK " .

 

 

 

Ik zie dan een oudere MAN met een lange witte Baard en lang wit Haar. GOD heeft een lichte cremekleurige Pij aan en een Staf in de Hand .

GOD laat mij zo weten dat er dus  een - juiste - afbeelding van HEM op internet is, ook al kan ik hem tot nu toe niet weer terug vinden.

Neemt niet weg dat de twee  visioenen - het eerste toen ik 15 jaar was en het tweede begin februari 2010 - in een ander daglicht komen te staan.

In het Duivelse daglicht wel te verstaan .

 

GOD laat weer aan mij zien dat de Duivel altijd aanwezig is.

 

Amen