GODnabijHIJ, "de LEVENDE GOD" die altijd Nabij is, geeft mij Rust, Kracht,Wijsheid, Liefde en Genezing.

Dat u allen de weg mag vinden naar HEM, de Bron van alle Leven.Ik, Jouke Jozef van Veen, ben op 19-07-1959 geboren in het Friese dorp Ureterp. In dit dorp heb ik de lagere school gevolgd en ben daarna in Drachten naar het voortgezet onderwijs, de LTS gegaan.
Daar heb ik de opleiding voor timmerman en metselaar gevolgd, die ik met goed resultaat afsloot. Met de beide diploma's op zak ben ik op 17 jarige leeftijd de bouwwereld in gestapt en metselaar geworden.
Tot maart 2005 ben ik in loondienst gebleven. Daarna ben ik verder gegaan als zelfstandige ( zzper ) wat ik tot november 2014 ben gebleven.


De laatste jaren bracht ik GOD'S WOORDEN op mijn eigen manier tot de mensen. In menige Kerk was men daar niet blij mee en zo nu en dan werd ik eruit gegooid. Dus was ik niet haastig met de verkondiging in de Kerken.  Meestal deed ik het op straat en in de Nachtopvang te Leeuwarden, waar ik de laatste jaren door  de week - sinds november 2014 - heb geslapen.

 

GOD WIL dat de mensen die HEM volgen geen geld verdienen op Zondag en daarom sliep ik de afgelopen jaren, twee nachten - van zaterdag op Zondag en van Zondag op maandag -  buiten op een industrieterrein.

 
Nu slaap ik sinds juli 2018 - bijna - alle nachten buiten omdat ik niet meer paste in het nieuwe beleid van de Nachtopvang / Gemeente. Mijn werkzaamheden, het verkondiging over GOD en JEZUS aan de nieuwe mensen die de Nachtopvang binnen kwamen, was geen werk - hulpverlenen - volgens de directeur.
Daarmee werd deze weg - om mijzelf verder te ontplooien - afgesneden.


Mijn - dakloze - uitkering, die de verplichting in zich had om 4 nachten per week in de Nachtopvang te slapen, is mede daardoor komen te vervallen. De andere reden is dat de Gemeente wil weten waar je buiten slaapt. De stadswacht word dan midden in de nacht ter controle bij je langs gestuurd.


Ik heb de Gemeente ambtenaar gezegd dat ik op een Kerkhof sliep,  - zoals GOD het wilde - maar op welk Kerkhof wilde ik hem niet zeggen. Het achterhouden van die informatie kostte mij  - meer dan 2 jaar - de uitkering, die werd geblokkeerd.

 

 

Dat GOD daar op het kerkhof een groot wonder deed heb ik de ambtenaar ook niet verteld.

Dit is wat er op een avond gebeurde.

Ik kwam die avond wat later aan - het was al donker - bij het hek van het kerkhof ,waar ik de fiets - over het water - omheen tilde. Die avond was het een kakelfonie van geluid, alle vogels waren in rep en roer.

Ik riep naar GOD; wat is dit? zo kan ik niet naar mijn slaapplek gaan. GOD Antwoordde mij niet en na enig getreuzel ga ik toch die kant op. Vlakbij mijn slaapplek - bij de Joodse begraafplaats - blijf ik op het gangpad staan. Ik hoor een stem zeggen: " Lit him nei foaren gean " / " Laat hem naar voren gaan " en ik stap vanaf het gangpad de dodenakker op. Terwijl de vogels te keer gaan sta tussen ik de graven, als ik rechts naar boven mag kijken.


En daar is GOD,ook al kan ik HEM niet beschrijven. En terwijl ik naar ZIJN Aanwezigheid kijk, word het in n keer stil.  1 vogel onderscheidde zich van de rest, hij hield zich te laat, als laatste stil.

GOD'S Aanwezigheid maakte het stil, geen vogel liet daarna meer van zich horen.


GOD zet alles naar ZIJN hand, als HIJ dat Wil.

 

 

 

In het begin van het jaar 2020 - februari - werd mij via het Leger des Heils een voorstel gedaan om een kleding regeling te accepteren. Men wilde mij na deze lange  tijd zonder inkomen, toch een zeker levens onderhoud geven.

In augustus werd via Zorg en Inkomen de eerste kleding regeling uitgekeerd.

Nog voordat ik de gedane uitbetaling helemaal kon verzilveren werd er Beslag opgelegd.

Ik heb de Gemeente en de Bank ingelicht over de gang van zaken en nu is de beslaglegging - ook al is het in beslag genomen geld nog steeds niet teruggestort - opgeheven.

 Als de site op Zondag toch online is, dan kan ik hem niet van de Web Server halen. Dat kan verschillende oorzaken hebben en een Hacker is daar 1 van.  Zij proberen het online zetten van de site tegen te houden door  bestanden te veranderen of te laten verdwijnen. Het is eind 2016 en begin 2017 wel erg - irritant - vaak raak. Daarom zeg ik dit tegen hen ;

 

 

 

Hackers, hoed u voor GOD'S TOORN. 

 


 

De site word soms in webbrowsers niet goed weergegeven, waardoor er verschuivingen in de tekst ontstaan.

Ook kunnen onderstreepte woorden - linken - van kleur veranderen of helemaal niet goed meer werken.

Het is ook voor gekomen dat de site op Zondag online bleef staan, terwijl ik hem op Zaterdagavond van het Internet, de Server had gehaald. Mocht u deze of nog andere onregelmatigheden, bv in de tekst tegenkomen, dan hoor ik het graag van u.

 

 

 

In 2018  heb ik mij op Zondag meestal afgezonderd van mensen en de Kerken.

Ik vulde mijn eigen Zondag - dienst - in. GOD was daar niet blij mee, maar HIJ stond het mij toe.

 

 

Nu, anno 2020, zijn de Kerken door het Griepvirus Corona , Covid-19 onderuit gegaan. Er is geen vertrouwen meer in GOD en JEZUS

Men verschuilt zich achter de eigen verantwoordelijkheid en wat de Overheid verteld.

Daarbij word de Overheid als de Dienares GOD'S opgevoerd. Wij weten wie de Overheid dient...

Niet GOD.

GOD laat mij Bijbelboeken opzoeken als Antwoord op het sluiten van de Kerken ; 

 

GOD'S eerste antwoord op het bovenstaande is als ik de Bijbel open sla, Habakuk , Hoofdstuk 2 : tussen regel 1 en 2 begin ik te lezen.
( dat is bovenaan de pagina in mijn Bijbel , "het boek" )

GOD WIL nog wat toevoegen en ik mag de Bijbel open slaan bij Danil, Hoofdstuk 5 : tussen regel 7 en 8 begin ik te lezen.
( dat is bovenaan de pagina in mijn Bijbel , "het boek" )

 

 

 

Het aantal inwoners op 2 december 2019 in Nederland;

2.739.819  Jongeren van 0 tot 15 jaar
3.349.442  Jongeren 15 tot 30
6.877.107  Oudere jongere van 30 tot 60
4.436.518  Ouderen 60 tot 100 of ouder

17.402.886 Samen

Voor deze ruim 17 miljoen Nederlanders - inwoners - heeft de regering dus deze maatregelen ingesteld.

Hun argumentatie is ons ook bekend.

Welke tegen argumentatie kan men geven?
Deze;

Driekwart van de Nederlanders zal geen of milde klachten hebben
Het virus heeft geen vat op Jongeren of de jongere moet reeds een ziektebeeld hebben.
Vatbaar zijn de oudere generaties vanaf 60 jaar.
Er zijn 4 griepvarianten en dit is nummer 5
Alle griep varianten kenmerken zich door infecties aan de luchtwegen; Longontsteking met bijkomende complicaties of met een bestaand ziekte beeld.

Die bestaande ziektebeelden zijn ; Ouderdom - algehele verzwakking - , hart of long klachten, astma, diabetische klachten.

 

Als een griep epidemie in het land is en Nederland voor de helft in de lappenmand ligt, zijn er miljoenen mensen, groot en klein, genfecteerd.


Bij de 4 bekende griepvirussen is een ieder vatbaar, de ouderen zelfs dodelijk.
Is het niet vreemd dat bij dit griepvirus een categorie mensen - Jongeren - niet vatbaar is?
Wat betekent dat?
Dat betekent dat het een milder griepvirus is dan zijn 4 voorgangers, maar nog steeds met die dodelijke uitwerking op ouderen en al zieke mensen.

 

Het beschermen van de oudere bevolkingsgroep, meer dan 4.4 miljoen mensen, word bijna 13 miljoen mensen onnodig opgelegd.

De beste keus is het Griepvirus te laten uitzieken en de oudere bevolkingsgroep van 60 tot 100 jaar of ouder, en zij met een bestaand ziektebeeld beschermen.

 

Nu jaag je de bevolking angst aan, en ontwricht je de samenleving waarmee je voor nog meer onnodige onrust zorgt.


.

Toen ik hiermee begon te schrijven - op verschillende dagen - wist ik meteen dat ik weer niet zou weten hoe ik dit schrijven moest eindigen, dus vraag ik het meteen aan GOD en JEZUS.

 

GOD laat mij de Bijbel openslaan bij Johannes,  Hoofdstuk 8 : en tussen regel 28 en 29 begin ik te lezen.

( dat is bovenaan de pagina in mijn Bijbel , "het boek" )
 

GOD laat mij nogmaals de Bijbel openslaan bij Danil,  Hoofdstuk 5 : en tussen regel 7 en 8 begin ik nogmaals, Danil te lezen. ( dat is bovenaan de pagina in mijn Bijbel , "het boek" )

 

 

 

Online Verkondiging;  

 

https://www.facebook.com/GODnabijJoukejvanVeen

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

GOD'S Vrede toegewenst,

 

Namens GOD, de ALMACHTIGE,

 

 

Jouke Jozef van Veen
 Tuinen 32 8911KE

Leeuwarden
 Friesland / Holland

 

 

 

E-mail : GODnabij@outlook.com  

 

Giften kunt overmaken naar het nieuwe rekeningsnummer ; NL70 SNSB 0339.3963.69
 

Voor het laatst bijgewerkt - hersteld - op Woensdag 4 november, 2020 Leeuwarden

 

Maandag 8 maart 2010, Ureterp.

Home