GODnabij

 

 


HIJ, " de LEVENDE GOD " die altijd Nabij is, geeft mij Rust, Kracht, Wijsheid, Liefde en Genezing.

Dat u allen de weg mag vinden naar HEM, de Bron van alle Leven.Ik, Jouke Jozef van Veen, ben op 19-07-1959 geboren in het Friese dorp Ureterp. In dit dorp heb ik de lagere school gevolgd en ben daarna in Drachten naar het voortgezet onderwijs, de LTS gegaan.
Daar heb ik de opleiding voor timmerman en metselaar gevolgd, die ik met goed resultaat afsloot. Met de beide diploma's op zak ben ik op 17 jarige leeftijd de bouwwereld in gestapt en metselaar geworden.
Tot maart 2005 ben ik in loondienst gebleven. Daarna ben ik verder gegaan als zelfstandige ( zzper ) wat ik tot november 2014 ben gebleven.

 

Toen ik de website GODnabij.nl in 2010 mocht maken, heb ik op de bouwplaatsen de mensen verteld over GOD'S Aanwezigheid, ook al voelde ik mij geen verkondiger. 

Ik heb dat gedaan tot begin 2014.

 

Ik was gemakkelijk geweest in het wel of niet aannemen van werk, wat resulteerde in schulden.

Nadat ik GOD - begin 2014 - om meer werk had gevraagd, werd mij duidelijk gemaakt - om al het andere los te laten - dat ik elke dag voor GOD moest gaan.

Ik heb toen de keuze gemaakt om GOD en JEZUS te volgen en - ook -  mijn schulden aan GOD over te laten.
Op 14 mei 2014 werd ik uit mijn huurwoning gezet, iets wat ik liever anders had gezien.

 

Nadat ik al een tijdje bij een buurvrouw heb gewoond, ben  ik 7 weken in een bosperceel gaan slapen met mijn zo goed als dove en blinde kat. Toen mijn kat me verliet  - om te sterven - heb ik het bos verlaten.
 

GOD Zei tegen mij dat ik naar de Nachtopvang in Leeuwarden moest gaan om te Verkondigen.

Ik was er niet blij mee, maar ben toch gegaan.

Daar onder allemaal daklozen - en verslaafden - heb ik ongeveer 3,5 jaar over GOD en JEZUS gesproken.

 

GOD'S Woorden mag ik op mijn eigen manier tot de mensen brengen.  In menige Kerk was men daar niet blij mee en zo nu en dan werd ik eruit gegooid. Dus was ik niet haastig met de verkondiging in Kerken. 

Meestal deed ik het op straat en in de Nachtopvang te Leeuwarden, waar ik jaren, 5 nachten in de week heb geslapen.

 

GOD Wil dat de mensen die HEM volgen geen geld verdienen op Zondag en daarom sliep ik jarenlang  twee nachten  - van zaterdag op Zondag en van Zondag op maandag - niet in de Nachtopvang, maar buiten op een industrieterrein in Drachten.

 

Nu slaap ik sinds juli 2018 - bijna - alle nachten buiten omdat ik niet meer paste in het nieuwe beleid van de Nachtopvang / Gemeente.

Mijn werk, het verkondiging over GOD en JEZUS aan de nieuwe mensen die de Nachtopvang binnen kwamen, was geen werk - hulpverlenen - volgens de nieuwe directeur.
Daarmee werd deze weg - ook om mijzelf verder te ontplooien - om te verkondigen, afgesneden.


Mijn - dakloze - uitkering, die de verplichting in zich had om 4 nachten per week in de Nachtopvang te slapen, is mede daardoor komen te vervallen. De andere reden is dat de Gemeente wil weten waar je buiten slaapt. De stadswacht word dan in de nacht ter controle bij je langs gestuurd.

Ik heb de Gemeente ambtenaar gezegd dat ik op een Kerkhof sliep,  - zoals GOD het wilde - maar op welk Kerkhof wilde ik hem niet zeggen.  Het achterhouden van die informatie kostte mij - meer dan

2 jaar - de uitkering, die werd geblokkeerd.

 

GOD liet het laatste halfjaar - van die 2 jaar - erg snel voorbij gaan, zo toonde HIJ mij.

 

 

GOD Deed op het kerkhof een groot wonder.

Dit is wat er op die avond gebeurde.

Ik kwam die avond wat later aan - het was al donker - bij het achterste hek van het kerkhof in het Rengerspark, waar ik de fiets - over het water - om het hek, heen tilde.

Die avond was het een kakelfonie van geluid, alle vogels waren in rep en roer.

Ik riep naar GOD; wat is dit?, zo kan ik niet naar mijn slaapplek gaan. GOD Antwoordde mij niet en na enig getreuzel ga ik toch die kant op.

Vlakbij mijn slaapplek - bij de Joodse begraafplaats - blijf ik op het gangpad staan.

Ik hoor een stem zeggen: " Lit him nei foaren gean " / " Laat hem naar voren gaan " en ik stap vanaf het gangpad de dodenakker op.

Terwijl de vogels te keer gaan, sta tussen ik de graven, als ik rechts naar boven mag kijken.


En daar is GOD -  ook al kan ik HEM niet beschrijven - en terwijl ik naar ZIJN Aanwezigheid kijk, word het in ččn keer stil. 

Ččn vogel onderscheidde zich van de rest, hij hield zich te laat, als laatste stil.

GOD'S Aanwezigheid maakte het stil, geen vogel liet daarna meer van zich horen.

 

GOD zet alles naar ZIJN hand, als HIJ dat Wil.

 

 

 

 

 

 

In het begin van het jaar 2020 - februari - werd mij via het Leger des Heils een voorstel gedaan om een

kledinggeld regeling te accepteren. Men wilde mij na deze lange tijd zonder inkomen, toch een zeker levens onderhoud geven.

GOD gaf mij met tegenzin toestemming, en in augustus werd via Zorg en Inkomen van de Gemeente Leeuwarden de eerste kledinggeld regeling uitgekeerd.

 

Nog voordat ik de gedane uitbetaling helemaal kon verzilveren werd er Beslag opgelegd.

Na de Gemeente en mijn Bank te hebben ingelicht werd de beslaglegging, opgeheven.

De Bank heeft het geld wat nog op mijn rekening stond, niet aan mij terug gegeven.

De Bank wil de kosten van de onterechte beslaglegging betaald hebben, zo werd mij medegedeeld.

 

 

 

De persoonlijke verkondigingen met daklozen binnen het Leger des Heils ronde ik meestal af met het geven van een kaartje / flyer, als men er 1 wilde.
GOD’S, JEZUS Woorden staan daar op afgedrukt ; De 7 dingen waar GOD een Hekel aan heeft, en de belangrijkste Geboden die JEZUS aan ZIJN Vijanden gaf.

GOD Wilde een verhaaltje bij de 7 dingen waar HIJ een Hekel aan heeft, zo liet HIJ mij weten.

Zodoende staan GOD'S Woorden daarop afgedrukt, met een verhaaltje.

Nu werd mij dat binnen het Leger verboden, ik mocht het na de verkondiging niet meer aanbieden.
Ik heb na enige tijd GOD gevraagd wat voor Antwoord HIJ aan hen wilde geven.


GOD laat mij de Bijbel openslaan bij Jeremia Hoofdstuk 2. Tussen regel 17 en 18 mag ik beginnen te lezen.

Dat is bovenaan de pagina in mijn Bijbel.

 

GOD geeft later in die week een toelichting op ZIJN Antwoord, maar daar heeft men bij het Leger des Heils geen boodschap aan, ze beantwoorden mijn mail hierover niet.

 


Daarnaast werd de poster " GODnabij.nl " de laatste tijd regelmatig verwijderd, waarna ik hem weer ophing.
GOD laat mij weten dat  - alles wat ik doe goed is -  ik alles mee kan nemen en het leger mag verlaten en dat heb ik gedaan op een morgen halverwege de maand November in 2021.
Het leger des Heils heeft volgens de Gemeente Leeuwarden onmiddellijk - 17 november - mijn postadres uit hun bestand verwijderd, zodat   - ook al zie ik dat de Gemeente vandaag 2021,  2  overboekingen heeft gedaan -  de kleding geld regeling, in de toekomst niet meer word uitbetaald. 

 

Nu anno 2022 wordt sinds januari de kledinggeld regeling stopgezet.
Als  ik op 27 - 10 - 2022 mijn verloren rijbewijs opnieuw aanvraag, blijkt het postadres nog steeds geactiveerd is.

De Gemeente heeft mij geen bericht gegeven van de hernieuwde actievatie, dat is men blijkbaar vergeten.

Net zoals het actieveren van de kledinggeld regeling.

 

 

 

 


Het is voor gekomen dat de site op Zondag online bleef staan, terwijl ik hem op Zaterdagavond van het Internet, de Server had gehaald.

Dat kan verschillende oorzaken hebben en een Hacker is daar 1 van.  Zij proberen  het voor de Zondag eraf halen en het online zetten van de site tegen te houden. Soms zie je daarbij voor je ogen bestanden veranderen of  verdwijnen.

Zo zijn verschillende soorten mensen in je activiteiten geďnteresseerd, en hebben ze een - hun eigen -  motivatie om je dwars te zitten.

Het was eind 2016 en begin 2017 wel erg - irritant - vaak raak.

 

Nu vandaag de dag is er een subtielere variant ; men veranderd de zinsopbouw, de tekst.

Met het - ook - veranderen van de lees tekens, probeert men de site als slordig gemaakt, over te laten komen.

 

Daarom zeg ik ook nu in 2023, nog steeds dit tegen hen ;

 

 

 

Hackers, hoed u voor GOD'S Toorn. 

 

 


 

De site word soms in de web browsers niet goed weergegeven ; er kan dan een verschuiving van tekst zijn, de onderstreepte woorden - linken - veranderen van kleur of werken helemaal niet goed meer. Mocht u deze of nog andere onregelmatigheden  tegenkomen, dan kunt u mij dat laten weten op  GODnabij@outlook.com 

Als de Nederlandse tekst in het Engels word weergegeven is dat vaak in de instelling van Opera, Firefox of Google wel te verhelpen.

 

 

 

 

 

In 2018  heb ik mij op Zondag meestal afgezonderd van mensen en de Kerken.

Ik vulde mijn eigen Zondag - dienst - in.

GOD was daar niet blij mee, maar HIJ stond het mij toe.

 

 

 

In begin 2020, zijn de Kerken gesloten om het Griepvirus Corona / Covid-19 / Sars.

 

Er is geen vertrouwen meer in GOD en JEZUS, en men verschuilt zich achter de eigen verantwoordelijkheid.

Wat de Regering , de overheid verteld, word als waarheid  aangenomen.

Daarbij word de Overheid opgevoerd als de Dienares GOD'S. Wij weten wie de Overheid dient ;  Niet GOD.

 

GOD laat mij Bijbelboeken opzoeken als Antwoord op het sluiten van ZIJN Kerken ; 

 

GOD'S eerste antwoord op het bovenstaande is, als ik de Bijbel open sla ; Habakuk, Hoofdstuk 2.

Tussen regel 1 en 2 begin ik te lezen.

GOD Wil nog wat toevoegen en laat mij de Bijbel open slaan bij ; Daniël, Hoofdstuk 5.

Tussen regel 7 en 8 begin ik te lezen.

 

 

 

 

Het aantal inwoners op 2 december 2019 in Nederland ;

2.739.819  Jongeren van 0 tot 15 jaar
3.349.442  Jongeren van 15 tot 30 jaar
6.877.107  Oudere jongere van 30 tot 60 jaar
4.436.518  Ouderen van 60 tot 100 of ouder

17.402.886 SamenVoor deze ruim 17 miljoen Nederlanders - inwoners - heeft de regering dus deze maatregelen ingesteld.

Hun argumentatie is ons ook bekend.

Welke tegen argumentatie kan men geven?


Deze;

• Driekwart van de Nederlanders zal geen of milde klachten hebben.


• Het virus heeft geen vat op Jongeren of de jongere moet reeds een ziektebeeld hebben.


• Vatbaar zijn de oudere generaties vanaf ± 60 jaar.


• Er zijn 4 griepvarianten en dit is nummer 5.


• Alle griep varianten kenmerken zich door infecties aan de luchtwegen ; Longontsteking met bijkomende complicaties of met een bestaand ziekte beeld.

Die bestaande ziektebeelden zijn ; Ouderdom - algehele verzwakking - , hart of long klachten, astma, diabetische klachten.

 

 

 

Als een Griep epidemie in het land is, zijn er miljoenen mensen groot en klein besmet, geďnfecteerd.

Van die zieken sterven er veel oudere mensen, en zij met een bestaand ziekte beeld.

 

De miljoenen die tijdens de epidemie niet in bed liggen, maar wel besmet, geďnfecteerd zijn, hebben over het algemeen milde klachten waarbij de snotneus en nies buien de overhand hebben, boven de buikgriep (diaree), hoofdpijn en de vermoeidheids klachten.

 


Bij de 4 bekende Griepvirussen is een ieder vatbaar, en geeft het bovengenoemde ziekte patroon.

Is het dan niet vreemd dat bij dit Griepvirus een categorie mensen, Jongeren tot 13 jaar,  niet vatbaar is?
En wat betekent dat?
Dat betekent dat het een Milder Griepvirus is dan zijn 4 voorgangers, maar nog steeds met die dodelijke uitwerking op ouderen en al zieke mensen.

 

 

Het beschermen van de oudere bevolkingsgroep, - meer dan 4.4 miljoen mensen - word bijna 13 miljoen mensen onnodig opgelegd.

De beste keus is het Griepvirus te laten uitzieken en de oudere bevolkingsgroep van 60 tot 100 jaar of ouder, en zij met een bestaand ziektebeeld beschermen.  Als zij dat willen.

 

 

 

Nu jaag je de bevolking angst aan, en ontwricht je de samenleving, voor een Griepvirus welke niet kan worden aangemerkt met de status ;  Levens bedreigend voor een ieder.

 

 

 

Toen ik hiermee begon te schrijven - op verschillende dagen - wist ik meteen dat ik weer niet zou weten hoe ik dit schrijven moest eindigen, dus vraag ik het meteen aan GOD, JEZUS.

 

GOD laat mij de Bijbel openslaan bij Johannes, Hoofdstuk 8. Tussen regel 28 en 29 begin ik te lezen.

( dat is boven aan de pagina in mijn Bijbel )

 

JEZUS Spreekt over Duivels kinderen en dat HIJ geen leugenaar is, net als U.

 

GOD Zegt mij, dat deze Antwoorden bij het Griepvirus corona horen. 

 


 

GOD laat mij nogmaals de Bijbel openslaan bij Daniël,  Hoofdstuk 5. Tussen regel 7 en 8 begin ik te lezen.

 

MENE MENE TEKEL UFARSIN  is GOD'S tweede Antwoord over het Griepvirus Corona.

 

 

 

GOD´S Antwoorden hebben deze betekenis;


1)  Het is een Duivels gebeuren en zij Liegen ons allemaal voor.

2)  GOD zal deze regeringen die hier moedwillig aan meedoen Omverwerpen en hun Rijkdom afnemen.

 

 

 

 

 

Online Verkondiging ;  

 

https://www.facebook.com/GODnabijJoukejvanVeen

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

GOD'S Vrede toegewenst.

 

 

Namens GOD, de ALMACHTIGE,

 

Jouke Jozef van Veen

Leeuwarden, Friesland

 

Holland

 

 

 E-mail : GODnabij@outlook.com 

 

 

 

GOD, nabij.

 

Als u een donatie wilt doen, dan kan dat op;

 

 

NL70  SNSB  0339.3963.69

 


 

Voor het laatst bijgewerkt - hersteld - op Donderdag 23 maart 2023, Drachten

© Maandag 8 maart 2010, Ureterp.

Terug