GODnabij

De vrede 

Dit visioen kreeg ik op de hoofdstraat - de Weibourren - te Ureterp toen ik 16 jaar oud was.

Het was een zomersedag en ik was vlakbij het toenmalige caf Gorter - nu het Jan Wijmenga Hs - in de hoofdstraat.  Plotseling hoorde ik 2 stemmen boven, voor mij .

Het ging over de dienstplicht en er werd gezegd; " hy moat it leger yn "/ " hij moet het leger in ".

 

Toen hoorde ik GOD Zeggen;

 

 

 

" DER WOL IK HIM NET YN HA, DO WIST WAT HIM DER LEARD WURD."/ " DAAR WIL IK HEM NIET IN HEBBEN, JE WEET WAT HEM DAAR GELEERD WORD ".

 

 

 

Toen werd er gezegd; " wol der gjin polysje wurre? "/ " wil hij geen politieagent worden? "

 

GOD Antwoordde ;

 

 

 

" AS DER DAT DOCHT FEROARJE IK ALLES FOAR HIM "/ " ALS HIJ DAT DOET VERANDER IK ALLES VOOR HEM ".

 

 

 

Er word gezegd dat ik ze zou ontwapenen.

Ik wilde geen agent worden. Ik weet nog dat ik op dat moment erg onzeker was en dat werd boven ook opgemerkt. De dienstplicht verviel voor wie in het jaar 1959 was geboren en zo geschiede GOD'S Wil.

Ik hoefde niet in het leger.

 

Begin september 2010 kon ik werk krijgen op de vliegbasis te Leeuwarden.

De sterke aanwezigheid van GOD op de vooravond en s' morgensvroeg voorafgaande aan mijn werkzaamheden brachten mij niet op de gedachte om niet te gaan. Met ZIJN aanwezigheid kreeg ik alleen maar het idee dat er wat te gebeuren stond, al wist ik niet wat. Het kwartje viel pas op de basis.

 

Na mij te hebben aangemeld rijd ik de poort binnen om achter de uitvoerder aan naar de werkplek te worden geleid.

Gaande weg bekruipt mij het gevoel dat ik hier niet aan het werk moet gaan. Het besef dat GOD mij niet in het leger wou hebben dringt pas dan weer tot mij door.

Eenmaal bij de werkplek aangekomen word het gevoel van onrust en twijfel alleen maar groter en ik richt mijn blik naar boven en vraag wat ik moet doen.

Dan schieten verschillende gedachten door mij heen; als ik blijf kan ik wel ophouden met het verkondigen van het Geloof en ik zal ook niet worden die ik had moeten worden.

Als ik weg ga heb ik geen werk meer.

Toen dit door mij heen ging keek ik in de richting waar het werk moest gebeuren en een naar gevoel kwam over mij en ik zag  / voelde de kracht van het kwaad.

Toen ik net was aangekomen stond mijn collega wat te grapjassen en zei; " hier gebeuren Duivelse werken " en dat was nu precies de indruk die ik ervan kreeg.

Toen heb ik het besluit genomen om weg te gaan.

Omdat ik onrustig bleef heb ik mij weer naar boven gericht en gevraagd waarom dat zo was, toen doorbrak

 " HIJ " de onrust - alsof een scherm boven mij werd stukgeslagen - en kwam de rust over mij.

 

Ik heb de uitvoerder en de collega uitleg gegeven over GOD'S sterke aanwezigheid en over het Visioen.

De collega (voorman) wilde dat ik terug ging naar het werk waar ik weg kwam, maar dat heb ik afgewezen.

Mijn timmermanschap was in dat specifieke werk,- betonwerk voor sluizen enz -  niet van dien aard dat ik (alleen) daar naar behoren zou functioneren.

De uitvoerder had liever eerder bericht gehad - begrijpelijk - en hij had nu, op dit moment geen werk meer voor mij.

Misschien dat wij in de toekomst weer eens samen kunnen werken.

 

 

Mozes kreeg de 10 geboden met daar in; Gij zult niet doden.

 

JEZUS CHRISTUS heeft laten zien hoe wij moeten - kunnen - leven.

Toen men HEM bedreigde en wilde doden, bewapende HIJ ZICH niet. Ook riep HIJ niet op tot vorming van een leger, om verzet te plegen tegen de toen heersende klasse.

Nee, HIJ liet zich leiden door GOD'S GEEST om daarmee de vrede te bewaren en dat is nog steeds de boodschap.

 

GOD is door alle eeuwen heen nog steeds duidelijk;   " GIJ ZULT NIET DODEN ".  En het ook niet leren.

 

  

Terug