GODnabij

GOD'S Antwoorden over Mohammed en de Moslims

JEZUS maakte in ZIJN tijd, GOD de VADER, bekent en liet zien dat HIJ een Beminnelijke GOD was.

Nu maakt de Beminnelijke GOD, ZICHZELF - weer - aan U bekent, door mij op 28 Juli 2014 de antwoorden te geven over hoe het zit met Mohammed en de Moslims.
De antwoorden komen als ik na gebed de Bijbel,  " het Boek " open sla en begin te lezen waar mijn ogen naar toe getrokken - op gericht - worden. 

( als er tussen regel 16 -17 staat dan is het bij de door mij gebruikte Bijbel, bovenaan een bladzijde )


    

Bijbelboek

Hoofdstuk

 

Onderwerp

Tussen regel

1e Antwoord :

Esther

9

De overwinning van de Joden

16 - 17

2e Antwoord :

Jesaja

43

Een belofte van Redding en Vergeving

14 - 15

 

2e Vraag : Waar staat iets over Mohammed

 

Bijbelboek

Hoofdstuk

Onderwerp

Tussen regel

1e Antwoord :

MattheŁs

3

 

Johannes de Doper roept op tot Bekering

10 - 11

2e Antwoord :

Jesaja

49

GOD'S antwoord op Gebed

Bij het begin

 

 

Na elk antwoord heb ik  GOD gevraagd of HIJ nog iets toe wilde toevoegen, zo ook na het laatste antwoord over Mohammed.

 

 

GOD laat mij dan Zacharia en Maleachi lezen.

 

Bijbelboek

Hoofdstuk

Onderwerp

Tussen regel

Zacharia

14

GOD zal Koning zijn over de hele Wereld

 Bij het begin

Maleachi

 

 GOD stuurt de Profeet Maleachi naar ZIJN Volk

  Bij het begin

 

GOD laat vanuit het oude Testament weten, dat HIJ voor ZIJN Joodse Volk opkomt.

In het Bijbelboek Esther laat GOD zien dat de Joden haters het onderspit - met GOD'S voorzienigheid - moesten delven.

In Jesaja laat GOD - Redding en Vergeving  - aan het Joodse Volk weten dat er  maar 1 GOD is waar zij op kunnen vertrouwen en van kunnen getuigen.

 

 

Op de vraag waar er iets over Mohammed in " het Boek " staat laat GOD er geen twijfel over bestaan ;

GOD laat mij een deel van MattheŁs lezen.

MattheŁs schrijft over Johannes de Doper die verkondigt dat JEZUS CHRISTUS, de ZOON van GOD komt.

Niet veel later doopt hij JEZUS in de Jordaan omdat GOD het zo Wil.

Als Johannes dat gedaan heeft daalt GOD'S GEEST in de vorm van een Duif uit de Hemel op JEZUS neer.

GOD'S STEM uit de Hemel zegt;

 

 

 

" DIT IS MIJN GELIEFDE ZOON, HIJ VERHEUGT MIJN HART "

  

 

 

GOD geeft in antwoord op Mohammed, als laatste Jesaja.

GOD laat zien - lezen - dat HIJ en ZIJN ZOON het Joodse Volk nooit zal verlaten en geeft daarmee hoop aan  - IsraŽl - de geroepene(n).

 

 

 

Mohammed komt dus niet voor in " het Boek ", de Bijbel.

 

 

 

GOD sluit af met de laatste pagina's van het oude Testament,samenkomend op Zacharia's laatste hoofdstuk en Maleachi.

In Zacharia toont GOD ZIJN ALMACHT over de Volken, de Wereld.

 

 

Maleachi spreekt over de HERE van de HEMELSE legers, daarmee GOD'S MACHT onderstrepend.

GOD die steeds weer waarschuwt voor de dag van het oordeel, stuurt toch elke keer weer een nieuwe  boodschapper - Profeet - naar ZIJN Joodse Volk.

 

 

 

GOD is Geduldig en Vergevingsgezind.

 

 

Een dag later  - ik wil het u niet onthouden - op 29 juli 2014, vroeg ik GOD of HIJ ook een persoonlijk boodschap - na deze Openbaring - voor mij had. Na te hebben gevraagd - gebeden - sla ik de Bijbel  open en begin te lezen.

 

Bijbelboek

Hoofdstuk

Onderwerp

Tussen regel

1e Antwoord:

     Handelingen

28

Paulus verblijf in Rome

23 - 24

2e Antwoord:

SamuŽl 1

16

David door SamuŽl Gezalfd

2 -3

 

Na het 1e Antwoord  vraag ik GOD of HIJ wat Wil toevoegen.

Na deze twee Antwoorden weet - voel - ik  dat er niks meer gevraagd hoeft te worden.

 

 

In Handelingen worden de Joden door Paulus aangesproken  - met Jesaja - om zich tot GOD te richtten.

 

 GOD geeft SamuŽl opdracht om David te zalven, hij zal de nieuwe koning worden.

Terug