GOD nabij

Het weiland

 

Dit visioen vond plaats toen ik   27 jaar oud was

 

Op een zomerse Zondagavond reed ik door de weilanden vlak bij Drachtster Opende.

Mijn gemoedstoestand was slecht. Ik stopte aan de rand van een weiland, stapte uit en liep het weiland in. Daar knielde ik neer en vouwde mijn handen.

Plotseling hoorde ik  twee stemmen  boven mij.  Een stem sprak tot GOD en zei; " It verloren skiep komt wer bij de kudde " / " het verloren schaap komt weer bij de kudde ".

GOD antwoordde; 

 

 

 

" IT SIL LANG DOARJE FOAR DAT HY DER WER BY IS " /  " HET ZAL LANG DUREN VOORDAT HIJ ER WEER BIJ IS ".

 

 

 

Er werd meer gezegd maar ik laat het hierbij.

 

Deze gebeurtenis werd mij op een dinsdag, morgens vroeg, verscheidende malen in herinnering gebracht.

Terug denkend weet ik dat GOD in het begin een paar maal nadrukkelijk aanwezig was om tot mij door te dringen, maar de negatieve krachten waren te groot.

Ik vergat daardoor ZIJN Aanwezigheid vrij snel omdat mijn aandacht geheel in beslag werd genomen door de stemmen in en rondom mij. 

Het blijft voor mij daardoor ook moeilijk om sommige Visioenen een plaats te geven.

 

Terug