GODnabij

 

GOD laat mij als ik bij een tafel in de voorkamer zit - op 1 oktober 2011 in Ureterp -  het volgende zien;


Ik zie GOD en een kleiner persoon, - CHRISTUS ,ook al word HIJ niet genoemd - op een afstand voor mij  zwevend door het Heelal, met een heel gevolg achter HUN aan. GOD is VERHEVEN en Torent hoog boven hen uit.

GOD'S eigen volk zit dicht achter HEM en de rest volgt met een kleine ruimte er tussen.

Plotseling stopt GOD en kijkt achterom. HIJ ziet hoeveel volken zich op ZIJN reis door het Heelal bij HEM hebben aangesloten en HIJ besluit om niet verder te trekken.
 

Ik hoor HEM ZEGGEN; "IK WOL MY ERGENS FÊSTIGJE"/ "IK WIL MIJ ERGENS VESTIGEN "

 

En GOD herinnerd zich dat HIJ de Aarde een tijd geleden gemaakt heeft en even word ik bij HEM  - er is nog een man bij GOD - in ZIJN wereld getrokken en zie heel in de verte door een nevel heen de Aarde.

GOD neemt het besluit terug te keren naar wat HIJ toen gemaakt heeft en ik zie GOD met een ieder die HEM volgt omkeren. Dan is het Visioen voorbij en ben ik weer in de woonkamer.
 

 

Een tweede Visioen komt er meteen achteraan ;
 

GOD trekt met ZIJN gevolg - ik zie een verschijning - door het Heelal en waar geen Heelal is, waar het dus donker is, zie ik voor HEM uit plotseling een  planeet , licht roze met een donkere baan en licht verschijnen , net alsof HIJ een knop omdraait en ik hoor HEM zeggen en daarmee het woord tot mij richtend;
 

" DOT WOL IK GOED DÛDLIK HA" / "DAT WIL IK GOED DUIDELIJK HEBBEN "


GOD - zo dacht ik toen - wilde er zeker van zijn dat ik wist hoe de Wereld, maar ook delen van het Heelal gemaakt zijn.
.
Na deze 2 Visioenen ga ik staan en wil naar de keuken lopen als er plotseling een stem van boven naar mij toekomt die - er is nog iemand bij maar die zwijgt -  op een vragende toon tegen mij zegt of ik wel in de gaten heb hoe belangrijk dit is.

Ik schrik want ik weet wel wat er van mij verwacht word, " verkondig wat je hebt gezien " oftewel sta op, treed in het voetlicht, uit de anonimiteit, maar daar was ik  nog niet aan toe.
Terwijl dat door mijn gedachten schiet zie ik opeens aan de andere kant van de persoon die net gesproken heeft, iemand komen die zich opdringt.
Hij komt dichtbij, een grote vent met een kaal hoofd, hij zegt niks maar zoals hij naar mij toekomt is bedreigend.

En dan is het allemaal weg en ben ik weer alleen in de woonkamer.  En ik weet het weer;

 "waar het Goede word gebracht, is het Kwaad niet ver weg"

 

Na deze visioenen krijg ik toch twijfel maar ik negeer het en probeer het te vergeten maar zo nu en dan komt de twijfel weer boven drijven. Niet over het eerste visioen - daar werd ik in GOD'S Wereld getrokken - maar over het tweede. GOD zwijgt als ik HEM om antwoord vraag.

Als ik in februari 2015 bij een Kerkdienst van de Bethel Kerk in Drachten aanwezig ben, hoor ik een stem verschrikt zeggen dat het tweede Visioen niet goed is en word ik gedeeltelijk wakker geschud.

Gedeeltelijk, want ik wil er nog niet helemaal aan.

Maar enige weken later word ik op een dinsdagmorgen in de nachtopvang in Leeuwarden wakker en dan komt de juiste gedachte met kracht binnen. Een ander visioen word mij in herinnering gebracht en er word mij zo duidelijk gemaakt dat het tweede Visioen niet van GOD kwam.

En dan herken ik in het tweede Visioen de hand van de Duivel. De verschijning, daar had ik het aan kunnen zien, die was anders.

Aan de ene kant ben ik verbaast dat ik het niet eerder - echt - herkende en aan de andere kant heb ik moeite om het te geloven, danwel toe te geven dat je fout zit. 

Dat de Duivel  je ook rust en vertrouwen kan geven werd mij ook duidelijk.

 

Het rustige gevoel van GOD'S nabijheid heb ik weer ervaren, een alles omvattende rust, warmte en vertrouwen.

GOD laat mij telkens op een aparte manier weten dat de Duivel niet slaapt en daarmee altijd aanwezig is.

Daar zal ik mee moeten leren leven.

Amen.

Het verkondigen heeft desalniettemin zijn aanvang genomen en ik treed, zij het met horten en stoten in het voetlicht.

Deo Volente


Volgende