GODnabij.nl

Visioenen opgetekend in "De Openbaringen" door J J van Veen

 

GOD laat de mens in haar of zijn leven keuzes maken. Dat men daarbij niet altijd de goede keuze maakt is wel duidelijk. Als men dan door een moment van onbedachtzaamheid alles in de goot laat belanden, dan is je Wereld niet meer wat het is geweest. Vaak heeft dat moment van onbedachtzaamheid te maken met 1 van de onderstaande dingen waar GOD een Hekel aan heeft. GOD die Vol Vergeving en Genade is voor diegene die berouw en hulp nodig heeft, laat in het Bijbelboek "Spreuken" optekenen dat er veel dingen zijn die HIJ Haat en zeker Zeven waarvan HIJ een afkeer heeft.

 

 
 

Bijbelboek "Spreuken", Hoofdstuk 6

 De Zeven dingen waar GOD een afkeer van heeft

 
   

 
Hoogmoed

Liegen

Moorden

Slechte plannen smeden

Met plezier kwaad doen

Vals getuigen
 

 

Verdeeldheid zaaien onder Zusters en Broeders