Wie is GOD?

 
GOD,die DAVID heet is een Vriendelijke oudere MAN. HIJ maakt alles mogelijk in dit HEELAL en op deze AARDE.
GOD die geen Grenzen kent is Geduldig,Hulpvaardig, Verdraagzaam en Vol Liefde.
HIJ die alles met elkaar verbonden heeft is een sociale MAN en heeft Trouw, Vrede,Vergeving en Rechtvaardigheid,
hoog in het vaandel staan.
GOD is de Machtigste, de Enige en daarmee de Alles Omvattende, ZIJN wegen zijn Ondoorgrondelijk.
GOD de SCHEPPER,die de mens naar ZIJN Evenbeeld Geschapen heeft, Laat de mens vanaf het prille begin - Adam en Eva - een keuze maken tussen het Goede en het Kwade. (Eerste Bijbelboek, Genesis hoofdstuk 1 t/m 3 ).
GOD maakt ons daarmee meteen duidelijk dat wij niet alleen met GOD - de Duivel is er ook - in de SCHEPPING zijn.
GOD sloot later een Verbond met Noach en zijn zonen, maar ook met alle andere levende wezens en als teken van dat Verbond gaf GOD,"de Regenboog". ( Genesis hoofdstuk 9 )
Enige tijd na Noach komt Abraham en GOD sluit een Verbond met hem, zoals HIJ later ook met de zoon van Abraham en Sara, Isašk zal doen. Aan de nakomelingen van Abraham - die GOD ZIJN Vriend noemde - geeft GOD het Beloofde Land, wat wij nu nog steeds IsraŽl noemen. ( Genesis hoofdstuk 15 )
Mozes mag die nakomelingen naar dat land leiden en onderweg daar naar toe geeft GOD hem op de berg
de SinaÔ "de Tien Geboden". ( Exodus hoofdstuk 20 )
GOD, die Mozes de eerste 5 Bijbelboeken liet schrijven, stuurde meer Boodschappers naar ZIJN Volk en velen stierven door toedoen van hun Joodse medemensen. ( Handelingen hoofdstuk 7 ) 
GOD'S ZOON,  JEZUS CHRISTUS werd Geboren uit de Maagd MARIA die verloofd was met de timmerman Jozef.
( MattheŁs hoofdstuk 1 )
JEZUS kwam toen als laatste Profeet op Aarde om GOD'S Aanwezigheid - weer - bekent te maken en HIJ liet in ZIJN Verkondiging een Vriendelijke, Beminnelijke GOD aan de mensen Zien. ( Lukas hoofdstuk 20 )
JEZUS koos twaalf mannen uit - zij werden Discipelen, Apostelen of Leerlingen genoemd - om met HEM GOD'S WOORDEN te verspreiden .Toen JEZUS aan het Verkondigen was wekte HIJ mensen op uit de Dood. Ook liet HIJ blinden Zien, de verlamden Lopen en Bevrijde HIJ de bezetenen. Daardoor werd JEZUS een invloedrijk MAN en de mensen kwamen dan ook van heinde en verre - ook uit de omringende landen SyriŽ en Libanon - naar HEM toe. JEZUS ZIJN optreden bleef daarmee niet onopgemerkt en onder leiding van de Hogepriester(s) werd JEZUS gevangen genomen.
De Hogepriester(s) en Bestuurders haalden de Romeinse overheid over om JEZUS te veroordelen. Maar de Romeinse Gouverneur liet het Joodse Volk die op het plein aanwezig was kiezen - mee beslissen - tussen de vrijlating van JEZUS of een misdadiger. Het Volk koos voor de misdadiger, JEZUS moest Sterven.  (Lukas hoofdstuk 23)
JEZUS werd toen overgedragen aan de soldaten die HEM Enorm hebben Geslagen, Bespot, Gegeseld en daarna Gekruisigd. JEZUS stierf op die Vrijdag, net voordat de Joodse Sabbat - Zondag - zou beginnen.
De dag na de Sabbat, op Zondagmorgen stond JEZUS op uit de Dood en liet ZICH vlakbij het uit de rotsen gehakte
Graf Zien aan de twee Maria's. JEZUS vertelde Hen dat HIJ ZIJN Broeders - de Discipelen - in Galilea wilde ontmoeten.
Daar laat JEZUS ZICH ook aan ZIJN discipelen Zien en Verteld ze dat HIJ altijd bij hen is tot het einde van de tijd.
( MattheŁs hoofdstuk 28 )

Als ik GOD vraag welk Bijbelboek ik voor JEZUS ZIJN OPSTANDING moet gebruiken - MattheŁs, Markus, Lukas of Johannes - sla ik de Bijbel open en laat GOD mij MattheŁs hoofdstuk 28 lezen.
GOD laat mij daarna als laatste het Bijbelboek DaniŽl hoofdstuk 11 lezen.

GOD'S ANTWOORDEN komen na het bovengenoemde Bijbelboek Exodus hoofdstuk 20, uit de Bijbel
"het Boek" , de 9de druk uit 1992.
 

Wat kan GOD voor u doen?

 
 

GOD kan u Vrede - Rust - geven. Vrede in uw Gevoelsleven en in de omgang met anderen. Met die Vrede komt er
Vertrouwen en Levensvreugde van Boven. GOD kan u ook de Kracht ,Wijsheid ,Genezing of een Nieuw - Eeuwig -
Leven geven. Uw Eenzaamheid, Onzekerheid, Depressiviteit, Angst, Verslaving(en) of stemmen zullen dragelijk
worden of helemaal verdwijnen. De Kracht van het Kwaad - de Duivel - moet verlies geven als u zich tot GOD Richt.
GOD kan uw Geaardheid veranderen en dat zal HIJ ook doen als u HEM - volgt - gaat volgen.
GOD kan u de Kracht geven uw Leven opnieuw op te pakken, als u daartoe bereid bent.

                                                           GOD zal u op ZIJN tijd, geven wat u nodig heeft.
 

 

 
 

 

Wie zijn wij?

 
 

Wij zijn Geschapen naar GOD'S Evenbeeld en daarmee hebben wij ZIJN Eigenschappen; de Liefde Vriendelijkheid, Verdraagzaamheid en Rechtvaardigheid ook in ons maar gebruiken die meestal niet.
Wij hebben tegenwoordig te weinig tijd om Liefdevol, Vriendelijk,Verdraagzaam of Rechtvaardig te zijn. Wij hebben

ons door de snelle cadans van de Welvaartsmaatschappij in een leefvorm geperst die ons blikveld vernauwd en ons

sociale gedrag heeft beperkt.
Ogenschijnlijk heeft onze hulpvaardigheid er niet onder geleden, - bij rampen word er tot nu toe nog gul gegeven - toch

is het doel in het Leven bijna helemaal teruggebracht naar "het slagen" in het Leven.
Daarmee bedoeld men een mooie vrouw of man, een goeie baan, een mooi huis, een mooie auto en een kind.
Vaak is het verlangen in deze volgorde.
GOD laat ons in Vrijheid leven en die Vrijheid mag door een ieder van ons op haar of zijn manier binnen de  - voor ons -
geldende lijnen worden ingekleurd.
Wij - de kudde die volgzaam en behoedzaam is - volgen binnen die lijnen de Leiders die het voortouw hebben genomen

en verwachten dat zij het pad der Rechtvaardigheid zullen volgen. Maar dat is meestal niet wat er gebeurd.
Of het nu gaat om het Milieu, Mensenrechten, het winnen van Aardgas, Bestuurlijke Rechtvaardigheden, Olie in

andermans land of verkeerde Software in nieuwe wagens, men verlaat het pad van Rechtvaardigheid tegenwoordig

Openlijk en heeft geen oog meer voor de belangen van alle andere mensen.
En zo raast het jachtige leven aan een ieder van ons voorbij en alles wat er aan Ongerechtigheid voorbijkomt word ter kennisgeving aangenomen.
Daarmee is het Collectieve - GODDELIJKE - Geweten van deze Wereld bijna verdwenen en is de onverschilligheid er

voor in de plaats gekomen. Waar vroeger Saamhorigheid - het Geweten - de mensen Verbond, is nu Hebzucht, Macht, EgoÔsme en Lust de Verbindende factor geworden.
De Mensheid is afgedwaald.
 

 

GOD laat mij Spreuken hoofdstuk 17 lezen als ik HEM vraag of HIJ iets wil zeggen.
GOD laat mij daarna lezen in MattheŁs hoofdstuk 5, JEZUS ZIJN Bergrede.
De gehele Bergrede bestaat uit de hoofdstukken 5, 6 en 7.
 

 
 

Wat kunt u voor GOD doen?

 

U kunt de twee belangrijkste Geboden volgen die JEZUS als antwoord gaf aan ZIJN Vijanden. Het eerste is; Heb GOD Lief met heel uw Hart, Ziel en verstand.
Het tweede Gebod is; Houd net zoveel van uw Medemens als van u zelf.( MattheŁs hoofdstuk 22 regel 37 )
U kunt GOD bedanken door voor uw eten - de hoofdmaaltijden - het "Onze VADER" te Bidden.
U kunt op zoek gaan naar een Kerk die bij u past, waar u GOD kan Eren op de Zondag.
U kunt gaan Vertrouwen op GOD, en in Eerlijkheid gaan Leven.
 

 
 

Nu ik dit schrijven af wil sluiten maar niet goed weet hoe, vraag ik het aan GOD.
GOD laat mij Genesis hoofdstuk 15 lezen;  GOD'S Verbond met Abraham.
GOD laat mij daarmee - weer - weten dat HIJ een Nieuw Verbond zal sluiten met de mensheid en dat HIJ IsraŽl het
Beloofde Land terug gaat geven.

Ik vraag GOD ook of HIJ Wil afsluiten.
Ik open de Bijbel en begin te lezen bij 2 Koningen hoofdstuk 4 : tussen regel 19 en 20 bovenaan de pagina;
De Profeet Elisa wekt een Gestorven kind op uit de Dood.
 

Dit is wat GOD u vertellen Wil